Sambungan Ardurover (APM 2.5 dan Receiver Spektrum AR 600)

Di dalam wiki Ardurover, ada diterangkan berkenaan dengan sambungan diantara Receiver (RX) dan RC Input pada APM board. Akan tetapi, di dalam gambarajahnya, ia tidak menerangkan dengan jelas, yang mana satu RX output dari segi Throttle, Rudder dan Auto mode. Bagi mereka yang memerlukan gambarajah grafik, sila rujuk gambar di bawah untuk bantuan.

Sambungan APM 2.5 dengan RX

Sambungan APM 2.5 dengan RX

Advertisements